Hồ sơ Công ty THHH MTV Phương Phương Linh

Phương Phương Linh, là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất Pallet gỗ tại Miền Nam, tự hào với nhà máy hiện đại, đội ngũ lao động chất lượng cao, và nguồn nguyên liệu dồi dào.

Please wait while the book is loading...