Hồ Sơ Năng Lực – Công ty Cổ phần Chấn Hưng

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Chấn Hưng (Công ty Cổ phần Chấn Hưng) được thành lập vào ngày 6 tháng 9 năm 2013. Trong một thời gian ngắn, công ty đã đạt được sự phát triển đáng kể và tạo được uy tín trên thị trường xăng dầu. Chúng tôi cũng đã trở thành một trong những công ty tốt nhất trong lĩnh vực giải pháp kỹ thuật, dịch vụ công nghệ cao, bảo trì, bảo dưỡng và chống ăn mòn.

Please wait while the book is loading...