Hồ sơ năng lực dịch vụ vận tải PTN Logistics

PTN Logistics được thành lập năm 2011 và được biết đến là đại lý vận tải quốc tế hàng hoá đa phương thức và kết hợp chuỗi cung ứng các dịch vụ. Chúng tôi đa dạng hoá các phương thức và dịch vụ để mang đến chất lượng phù hợp với chi phí tối ưu cho khách hàng.

Please wait while the book is loading...